Nasze projekty / aktualności

Prawo budowlane: od 1 lipca 2023 r. powraca obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Koniec zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkownie z powodu COVID 19

Od 1 lipca 2023 r. powraca obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla kategorii obiektów budowlanych, które w okresie epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego zostały z tego wymogu zwolnione.

Minister Zdrowia zdecydował od 1 lipca 2023 r. odwołać stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami COVID 19. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego powoduje zniesienie szczególnych rozwiązań związanych z tym stanem na obszarze całej Polski.

Pozwolenie na użytkowanie – zasady ogólne obowiązujące przed pandemią oraz od 1 lipca 2023 r.

Zawieszone do 30 czerwca 2023 r. przepisy art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy prawo budowlane nakładają obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie, jeżeli:

  • na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do jednej z kategorii określonych w tym przepisie (pkt 1),
  • przystąpienie do użytkowania ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (pkt 3).

Od 1 lipca 2023 r. obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie zostaje przywrócony.

Szczególne rozwiązania w okresie COVID 10

Na podstwie art. 31zy1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID 19 nie stosuje się przepisów art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nie stosuje się.

 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze rzeczypospolitej polskiej stanu zagrożenia epidemicznego z dnia 14 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1118)

Ostatnie wpisy

Nowe zagospodarowanie przestrzenne a ważność starych warunków zabudowy – czy w związku z nowelizacją wygasną dotychczasowe warunki zabudowy?

24 września 2023 r. wchodzi w życie część nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązujące do 24...

Prawo budowlane: od 1 lipca 2023 r. powraca obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Koniec zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkownie z powodu COVID 19 Od 1 lipca 2023 r. powraca obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na...

Nabycie udziałów własnych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w celu ich umorzenia

Wprowadzenie Przez umorzenie udziałów należy rozumieć zdarzenie prawne prowadzące do utraty bytu prawnego przez owe udziały, które dzięki temu, że stanowią ułamki kapitału zakładowego...

Obowiązek spełniania powtarzających się świadczeń niepieniężnych przez wspólnika a podatek VAT

Obowiązek spełniania przez wspólnika powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki Kodeks spółek handlowych przewiduje w art. 176 możliwość nałożenia na wspólnika w umowie...