Nasze projekty / aktualności

Prawo budowlane: od 1 lipca 2023 r. powraca obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Koniec zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkownie z powodu COVID 19

Od 1 lipca 2023 r. powraca obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla kategorii obiektów budowlanych, które w okresie epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego zostały z tego wymogu zwolnione.

Minister Zdrowia zdecydował od 1 lipca 2023 r. odwołać stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami COVID 19. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego powoduje zniesienie szczególnych rozwiązań związanych z tym stanem na obszarze całej Polski.

Pozwolenie na użytkowanie – zasady ogólne obowiązujące przed pandemią oraz od 1 lipca 2023 r.

Zawieszone do 30 czerwca 2023 r. przepisy art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy prawo budowlane nakładają obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie, jeżeli:

  • na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do jednej z kategorii określonych w tym przepisie (pkt 1),
  • przystąpienie do użytkowania ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (pkt 3).

Od 1 lipca 2023 r. obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie zostaje przywrócony.

Szczególne rozwiązania w okresie COVID 10

Na podstwie art. 31zy1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID 19 nie stosuje się przepisów art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nie stosuje się.

 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze rzeczypospolitej polskiej stanu zagrożenia epidemicznego z dnia 14 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1118)

Ostatnie wpisy

Due Diligence Nieruchomości – Praktyczne aspekty analizy prawnej stanu prawnego nieruchomości

Zapraszamy na konferencję Due Diligence Nieruchomości  – Praktyczne aspekty analizy prawnej stanu prawnego nieruchomości.   23 listopada 2023 r. o godz. 13.00 Mateusz Stawski omówi...

Nabycie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym – wypowiedzenie umowy najmu i dzierżawy przez nabywcę

Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu (tj. z chwilą nabycia własności nieruchomości) nabywca nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym wstępuje z mocy prawa w stosunki...

Prowizja dla pośrednika nieruchomości bez umowy pośrednictwa

Forma umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Umowa pośrednictwa wymaga zachowania formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności (art. 180 ust.3 ustawy po gospodarce nieruchomościami)....

Nowe zagospodarowanie przestrzenne a ważność starych warunków zabudowy – czy w związku z nowelizacją wygasną dotychczasowe warunki zabudowy?

24 września 2023 r. wchodzi w życie część nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązujące do 24...