Obszary doradztwa

Sprawy sądowe i sądowoadministracyjne

Negocjujemy i doradzamy na etapie przedsądowym oraz reprezentujemy w sporach sądowych w zakresie: prawa zobowiązań (roszczenia z umów), odszkodowań, prawa spółek (spory korporacyjne), nieruchomości, prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego.

Zapewniamy doradztwo prawne i zastępstwo procesowe w zakresie:

  • doradztwo przedsądowe,
  • negocjacje, mediacje i postępowania ugodowe,
  • postępowania cywilne i gospodarcze przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym,
  • postępowania sądowoadministracyjne przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • postępowania przygotowawcze, karne i karnoskarbowe.