Obszary doradztwa

Prawo nieruchomości i transakcje

Zapewniamy podmiotom indywidualnym i korporacyjnym pełną obsługę prawną z zakresu prawa nieruchomości gruntowych, mieszkaniowych, biurowych, handlowych i rolnych. Doradzamy, wspieramy prawnie i reprezentujemy właścicieli nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, inwestorów, zarządców nieruchomości, pośredników nieruchomości,  deweloperów, najemców, dzierżawców oraz użytkowników wieczystych. Obsługujemy prawnie transakcje nieruchomościowe.

Wsparcie prawne w zakresie prawa nieruchomości i transakcji nieruchomościowych obejmuje:

 • bieżące doradztwo prawne na rzecz właścicieli nieruchomości, zarządców nieruchomości prywatnych, nieruchomości handlowych i nieruchomości biurowych,
 • negocjowanie i sporządzanie projektów dokumentów transakcyjnych, w tym umowy sprzedaży nieruchomości, umowy ustanowienia odrębnej własności lokali, umowy deweloperskie, umowy przedwstępne sprzedaży nieruchomości, listy intencyjne,
 • doradztwo przy nabywaniu nieruchomości rolnych,
 • audyt prawny nieruchomości i due diligence nieruchomości,
 • doradztwo i reprezentacja prawna przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości,
 • doradztwo i reprezentacja prawna w sprawach o zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • reprezentacja prawna w sporach między współwłaścicielami nieruchomości,
 • doradztwo i reprezentacja w sporach z najemcami nieruchomości i dzierżawcami nieruchomości,
 • reprezentacja w sprawach o zasiedzenie nieruchomości, zasiedzenie służebności przesyłu i zasiedzenie służebności gruntowych,
 • doradztwo na rzecz zarządów wspólnot mieszkaniowych,
 • zaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych do sądu,
 • doradztwo i reprezentacja w sporach o ustalenie opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, podwyższenie opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 • dochodzenie odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego,
 • reprezentacja w sprawach o eksmisję,
 • reprezentacja w sprawach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz o odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości,
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o posadowienie budynku na cudzym gruncie, ustanowienie służebności gruntowych, służebności przesyłu, drogi koniecznej,
 • prostowanie treści ksiąg wieczystych,
 • doradztwo w zakresie komercjalizacji nieruchomości,
 • prawo nieruchomości Poznań