Nasze projekty / aktualności

Due Diligence Nieruchomości – Praktyczne aspekty analizy prawnej stanu prawnego nieruchomości

Zapraszamy na konferencję Due Diligence Nieruchomości  – Praktyczne aspekty analizy prawnej stanu prawnego nieruchomości.

 

DD Real estate

23 listopada 2023 r. o godz. 13.00 Mateusz Stawski omówi m.in.

  • skutki zbycia nieruchomości w odniesieniu do umów najmu i dzierżawy obciążających nieruchomość,
  • sprzedaż nieruchomości obciążonej umową najmu a umowy zabezpieczające (poręczenie, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa),
  • zasady wstąpienia nabywcy nieruchomości w prawa i obowiązki wynajmującego i wydzierżawiającego,
  • sprzedaż nieruchomości obciążonej umową najmu a roszczenia o zwrot nakładów koniecznych i  ulepszeń,
  • roszczenia odszkodowawcze najemcy wobec zbywcy nieruchomości w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy przez nabywcę nieruchomości (art. 679 kodeksu cywilnego),
  • zakres audytu prawnego nieruchomości w kontekście umów najmu i dzierżawy,


Organizatorem wydarzenia jest MUST READ MEDIA.

Serdecznie zapraszamy. Zapraszam. Szczegóły i rejestracja na stronie:
https://konferencje.mustreadmedia.pl/.
dd ieruchomości

Ostatnie wpisy

Due Diligence Nieruchomości – Praktyczne aspekty analizy prawnej stanu prawnego nieruchomości

Zapraszamy na konferencję Due Diligence Nieruchomości  – Praktyczne aspekty analizy prawnej stanu prawnego nieruchomości.   23 listopada 2023 r. o godz. 13.00 Mateusz Stawski omówi...

Nabycie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym – wypowiedzenie umowy najmu i dzierżawy przez nabywcę

Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu (tj. z chwilą nabycia własności nieruchomości) nabywca nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym wstępuje z mocy prawa w stosunki...

Prowizja dla pośrednika nieruchomości bez umowy pośrednictwa

Forma umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Umowa pośrednictwa wymaga zachowania formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności (art. 180 ust.3 ustawy po gospodarce nieruchomościami)....

Nowe zagospodarowanie przestrzenne a ważność starych warunków zabudowy – czy w związku z nowelizacją wygasną dotychczasowe warunki zabudowy?

24 września 2023 r. wchodzi w życie część nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązujące do 24...