Nasze projekty / aktualności

Due Diligence Nieruchomości – Praktyczne aspekty analizy prawnej stanu prawnego nieruchomości

Zapraszamy na konferencję Due Diligence Nieruchomości  – Praktyczne aspekty analizy prawnej stanu prawnego nieruchomości.

 

DD Real estate

23 listopada 2023 r. o godz. 13.00 Mateusz Stawski omówi m.in.

  • skutki zbycia nieruchomości w odniesieniu do umów najmu i dzierżawy obciążających nieruchomość,
  • sprzedaż nieruchomości obciążonej umową najmu a umowy zabezpieczające (poręczenie, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa),
  • zasady wstąpienia nabywcy nieruchomości w prawa i obowiązki wynajmującego i wydzierżawiającego,
  • sprzedaż nieruchomości obciążonej umową najmu a roszczenia o zwrot nakładów koniecznych i  ulepszeń,
  • roszczenia odszkodowawcze najemcy wobec zbywcy nieruchomości w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy przez nabywcę nieruchomości (art. 679 kodeksu cywilnego),
  • zakres audytu prawnego nieruchomości w kontekście umów najmu i dzierżawy,


Organizatorem wydarzenia jest MUST READ MEDIA.

Serdecznie zapraszamy. Zapraszam. Szczegóły i rejestracja na stronie:
https://konferencje.mustreadmedia.pl/.
dd ieruchomości

Ostatnie wpisy

Kontrowersyjna ugoda miasta Poznań z Klubem Sportowym Warta – analiza skutków zatwierdzenia ugody przez sąd.

Mateusz Stawski. adwokat. Wczoraj Onet Wiadomości opisał wątpliwości dotyczące zawartej w czerwcu 2023 r. ugody pomiędzy Miasto Poznań a Klubem Sportowym „Warta”. Źródła portalu...

Sprzedaż i zakup nieruchomości przez spółkę w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

Martyna Madejska – Kozioł Prawniczka. Prawo spółek i prawo gospodarcze   Zawieszenie działaności – instytucja Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, czyli...

Samozatrudnienie ma być autentyczne – fiskus zapowiedział kontrole

Martyna Madejska – Kozioł Prawniczka. Prawo spółek i prawo gospodarcze Samozatrudnienie jako optymalizacja podatkowa Szef Krajowej Administracji Skarbowej ostrzega przed sztucznym przekształcaniem pracowników w...

Sprzedaż strychu i innych części nieruchomości wspólnych w dużych wspólnotach mieszkaniowych

W dużej wspólnocie mieszkaniowej (liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych jest większa niż trzy) ustanowienie odrębnej własności lokalu jako konsekwencja adaptacji, rozbudowy i przebudowy...