Nasze projekty / aktualności

Zakup gruntu rolnego od komornika

Kto może kupić grunt rolny od komornika

 

Od 26 czerwca 2019 r. nabywcą nieruchomości rolnej może być także osoba, która nie jest rolnikiem indywidualnym – w toku postępowania egzekucyjnego nieruchomości rolne może nabyć nieograniczony krąg osób, bez konieczności uzyskiwania zgody Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).
Nabywca ziemi rolnej w toku np. postępowania egzekucyjnego jest zobowiązany prowadzić gospodarstwo rolne przez okres co najmniej 5 lat i w tym okresie nie może nieruchomości zbyć ani oddać w posiadanie ziemi rolnej.

 

 

W przypadku nabycia nieruchomości rolnej w toku postępowania egzekucyjnego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, działający na rzecz Skarbu Państwa, może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą ceny tej nieruchomości. Oświadczenie takie może zostać złożone w terminie 1 miesiąca od zawiadomienia przez organ egzekucyjny.
Podsumowując – do licytacji komorniczej może przystąpić każdy, nie tylko rolnik. Jednak nabywca ponosi ryzyko, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, działający na rzecz Skarbu Państwa, nabędzie taki grunt.
Powyższe stosuje się do także do nabycia udziału w nieruchomości rolnej.

Ostatnie wpisy

Due Diligence Nieruchomości – Praktyczne aspekty analizy prawnej stanu prawnego nieruchomości

Zapraszamy na konferencję Due Diligence Nieruchomości  – Praktyczne aspekty analizy prawnej stanu prawnego nieruchomości.   23 listopada 2023 r. o godz. 13.00 Mateusz Stawski omówi...

Nabycie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym – wypowiedzenie umowy najmu i dzierżawy przez nabywcę

Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu (tj. z chwilą nabycia własności nieruchomości) nabywca nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym wstępuje z mocy prawa w stosunki...

Prowizja dla pośrednika nieruchomości bez umowy pośrednictwa

Forma umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Umowa pośrednictwa wymaga zachowania formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności (art. 180 ust.3 ustawy po gospodarce nieruchomościami)....

Nowe zagospodarowanie przestrzenne a ważność starych warunków zabudowy – czy w związku z nowelizacją wygasną dotychczasowe warunki zabudowy?

24 września 2023 r. wchodzi w życie część nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązujące do 24...