Nasze projekty / aktualności

Nowe prawo wodne wygasza część warunków zabudowy

Część bezterminowo ważnych decyzji o warunkach zabudowy wygasła automatycznie (z mocy prawa) w dniu 1 stycznia 2018 r., w związku z wejściem w życie nowego Prawa wodnego. Prawo wodne wygasiło decyzje WZ dotyczące nieruchomości (lub ich części) znajdujących się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią lub w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej.

To, czy nieruchomość znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynika z map ryzyka powodziowego. Do 1 stycznia 2019 r. wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast mają obowiązek opracować wykaz decyzji WZ, które wygasły. Wykaz decyzji będzie  przekazywany właściwym miejscowo organom budowanym i nadzoru budowlanego oraz podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwej gminy.

Wygaśnięciu nie podlegają decyzje ustalające warunki zabudowy, na podstawie których przed 1 stycznia 2018 r. wydano decyzje o pozwoleniu na budowę albo dokonano zgłoszeń, do których właściwy organ budowlany nie wniósł sprzeciwu.

Ostatnie wpisy

Kontrowersyjna ugoda miasta Poznań z Klubem Sportowym Warta – analiza skutków zatwierdzenia ugody przez sąd.

Mateusz Stawski. adwokat. Wczoraj Onet Wiadomości opisał wątpliwości dotyczące zawartej w czerwcu 2023 r. ugody pomiędzy Miasto Poznań a Klubem Sportowym „Warta”. Źródła portalu...

Sprzedaż i zakup nieruchomości przez spółkę w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

Martyna Madejska – Kozioł Prawniczka. Prawo spółek i prawo gospodarcze   Zawieszenie działaności – instytucja Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, czyli...

Samozatrudnienie ma być autentyczne – fiskus zapowiedział kontrole

Martyna Madejska – Kozioł Prawniczka. Prawo spółek i prawo gospodarcze Samozatrudnienie jako optymalizacja podatkowa Szef Krajowej Administracji Skarbowej ostrzega przed sztucznym przekształcaniem pracowników w...

Sprzedaż strychu i innych części nieruchomości wspólnych w dużych wspólnotach mieszkaniowych

W dużej wspólnocie mieszkaniowej (liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych jest większa niż trzy) ustanowienie odrębnej własności lokalu jako konsekwencja adaptacji, rozbudowy i przebudowy...