Nasze projekty / aktualności

Wyrok uniewinniający przed Sądem Okręgowym w Poznaniu w sprawie wypadku na budowie

Kancelaria w postępowaniu odwoławczym uzyskała dla klienta wyrok uniewinniający w sprawie wypadku na budowie.

Klient kancelarii – członek zarządu, oskarżony m.in. o:

 • niezapewnienie pokrzywdzonemu pracownikowi środków ochrony osobistej,
 • dopuszczenie pokrzywdzonego pracownika do pracy na rusztowaniu niespełniającym warunków bezpiecznego i wykonywania pracy,
 • dopuszczenie pokrzywdzonego pracownika do pracy na rusztowaniu nieodebranym przez kierownika budowy do użytkowania,
 • brak instruktażu pracownika obejmującego imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach,

został uznany w I instancji winnym naruszenia zasad BHP co skutkowało wypadkiem na placu budowy.

Na skutek apelacji wniesionej przez prawników kancelarii Sąd Okręgowy w Poznaniu zmienił wyrok i uniewinnił oskarżonego od zarzutu nieumyślnego spowodowania wypadku na placu budowy.

Sprawa była wielowątkowa. Konieczne było m.in. wyjaśnienie w sądzie karnym:

 • struktury organizacyjnej pracodawcy, podziału kompetencji w zakładzie pracy i sposobu wyznaczania osób odpowiedzialnych za kierowanie pracownikami,
 • na czym polega instruktarz pracownika podejmującego prace na wysokości,
 • kto przeprowadza instruktarz stanowiskowy,
 • formy instruktarzu pracownika na placu budowy,
 • organizacji pracy na wysokości,
 • roli kierownika budowy w zakresie przepisów BHP,
 • zasad BHP przy pracach szczególnie niebezpiecznych.

Odpowiedzialność kierownika, majstra, brygadzisty czy innej osoby kierującej pracownikami za przestrzeganie obowiązków w sferze bhp nie wymaga żadnej szczególnej formy. Obowiązki te nie muszą wynikać z umowy o pracę lub innego dokumentu, na podstawie którego osoba kierująca pracownikami jest zatrudniona. Obowiązki te nie muszą być także włączone do zakresu czynności. Sam fakt pełnienia wobec pracowników funkcji kierowniczych czyni te osoby, jako osoby kierujące pracownikami, podmiotami obowiązków wymienionych w art. 212 kodeksu pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 19 lutego 2012 r., IV KK 216/12).

Sąd Okręgowy w Poznaniu zgodził się z argumentacją kancelarii i potwierdził, że oskarżony nie jest osobą odpowiedzialną za wypadek na placu budowy.

 

Ostatnie wpisy

Stawski Adwokaci | Kancelaria prawna doradzała w procesie negocjacji najmu 8.200 m2 powierzchni magazynowej i biurowej na rzecz najemcy z branży logistyczno – magazynowej.

Stawski Adwokaci | Kancelaria prawna doradzała w procesie negocjacji i zawarcia wieloletniej umowy najmu powierzchni magazynowej i biurowej o łącznej powierzchni 8.200 m² zlokalizowanej...

Służebność drogi koniecznej – przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego 2021 – 2022

Poniżej prezentujemy najistotniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego z lat 2021 – 2022 dotyczące praktyki ustanawiania i wykonywania służebności drogi koniecznej na nieruchomości.   Ustanowienie drogi koniecznej jest...

Zebrania wspólnot mieszkaniowych w 2023 r. – przywrócenie obowiązku zwoływania zebrań

Od 7 września 2022 r. zarządy wspólnot mieszkaniowych i zarządcy nieruchomości mają ponownie obowiązek zwoływania zebrań właścicieli lokali tworzących wspólnoty mieszkaniowe i wspólnoty lokalowe....

Prawnicy Stawski Adwokaci doradzali Inwestorowi – polskiemu deweloperowi przy transakcji nabycia zespołu trzech biurowców PGK Centrum w Poznaniu

Doradztwo prawne obejmowało wsparcie Klienta w procesie zawarcia przedwstępnych umów sprzedaży oraz przyrzeczonych umów sprzedaży nieruchomości oraz umowy sprzedaży udziałów w spółce kapitałowej będącej...