Nasze projekty / aktualności

Wyrok uniewinniający przed Sądem Okręgowym w Poznaniu w sprawie wypadku na budowie

Kancelaria w postępowaniu odwoławczym uzyskała dla klienta wyrok uniewinniający w sprawie wypadku na budowie.

Klient kancelarii – członek zarządu, oskarżony m.in. o:

 • niezapewnienie pokrzywdzonemu pracownikowi środków ochrony osobistej,
 • dopuszczenie pokrzywdzonego pracownika do pracy na rusztowaniu niespełniającym warunków bezpiecznego i wykonywania pracy,
 • dopuszczenie pokrzywdzonego pracownika do pracy na rusztowaniu nieodebranym przez kierownika budowy do użytkowania,
 • brak instruktażu pracownika obejmującego imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach,

został uznany w I instancji winnym naruszenia zasad BHP co skutkowało wypadkiem na placu budowy.

Na skutek apelacji wniesionej przez prawników kancelarii Sąd Okręgowy w Poznaniu zmienił wyrok i uniewinnił oskarżonego od zarzutu nieumyślnego spowodowania wypadku na placu budowy.

Sprawa była wielowątkowa. Konieczne było m.in. wyjaśnienie w sądzie karnym:

 • struktury organizacyjnej pracodawcy, podziału kompetencji w zakładzie pracy i sposobu wyznaczania osób odpowiedzialnych za kierowanie pracownikami,
 • na czym polega instruktarz pracownika podejmującego prace na wysokości,
 • kto przeprowadza instruktarz stanowiskowy,
 • formy instruktarzu pracownika na placu budowy,
 • organizacji pracy na wysokości,
 • roli kierownika budowy w zakresie przepisów BHP,
 • zasad BHP przy pracach szczególnie niebezpiecznych.

Odpowiedzialność kierownika, majstra, brygadzisty czy innej osoby kierującej pracownikami za przestrzeganie obowiązków w sferze bhp nie wymaga żadnej szczególnej formy. Obowiązki te nie muszą wynikać z umowy o pracę lub innego dokumentu, na podstawie którego osoba kierująca pracownikami jest zatrudniona. Obowiązki te nie muszą być także włączone do zakresu czynności. Sam fakt pełnienia wobec pracowników funkcji kierowniczych czyni te osoby, jako osoby kierujące pracownikami, podmiotami obowiązków wymienionych w art. 212 kodeksu pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 19 lutego 2012 r., IV KK 216/12).

Sąd Okręgowy w Poznaniu zgodził się z argumentacją kancelarii i potwierdził, że oskarżony nie jest osobą odpowiedzialną za wypadek na placu budowy.

 

Ostatnie wpisy

Prawnicy Stawski Adwokaci doradzali Inwestorowi – polskiemu deweloperowi przy transakcji nabycia zespołu trzech biurowców PGK Centrum w Poznaniu

Doradztwo prawne obejmowało wsparcie Klienta w procesie zawarcia przedwstępnych umów sprzedaży oraz przyrzeczonych umów sprzedaży nieruchomości oraz umowy sprzedaży udziałów w spółce kapitałowej będącej...

Najem – Wynajmujący nie musi być właścicielem lokalu

Wynajmujący lokal nie musi być jego właścicielem. Wynajmującemu nie musi także przysługiwać ograniczone prawo rzeczowe do wynajmowanego lokalu. Wynajmujący nie musi być właścicielem przedmiotu...

Zapraszamy do współpracy adwokata, radcę prawnego, prawnika

Stawski Adwokaci Kancelaria Prawna podejmie współpracę/zatrudni adwokata, radcę prawnego, aplikanta adwokackiego/radcowskiego, osoby po egzaminie adwokackim/radcowskim Poszukujemy: osoby zainteresowanej pracą oraz rozwojem w obszarach: prawo...

Odpowiedzialność inwestora procesu budowlanego za naruszenia przepisów BHP i wypadki przy pracy na placu budowy

Spełnienie przez inwestora obowiązków w zakresie prawidłowej organizacji procesu budowlanego, skutkuje brakiem odpowiedzialności cywilnej i karnej za ewentualne naruszenia przepisów BHP i wypadki przy...