Obszary doradztwa

Prawo budowlane i projekty deweloperskie

Zapewniamy uczestnikom projektów budowlanych i deweloperskich (inwestor, deweloper, projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego, wykonawca, podwykonawca, wykonawca zastępczy) pełną obsługę prawną. Wsparcie prawne w zakresie prawa budowlanego, projektów deweloperskich i procesów inwestycyjnych obejmuje:

 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów: umowa o roboty budowlane, umowa o generalne wykonawstwo, umowa podwykonawcza, umowa z inwestorem zastępczym, umowa o zastępstwo inwestycyjne, umowa o wykonanie projektu architektonicznego, umowa o pełnienie funkcji kierownika budowy, umowa o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • wsparcie prawne w procedurze uchwalania studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości,
 • reprezentacja w postępowaniu o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę oraz innych decyzji w procesie inwestycyjnobudowlanym,
 • zastępstwo procesowe przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi w sprawach budowlanych,
 • doradztwo i reprezentacja w sporach budowanych i procesach sądowych dotyczących rozliczenia inwestycji budowlanych, wad budowlanych, realizacji roszczeń z rękojmi i gwarancji,
 • dochodzenie odszkodowań za wady w projekcie budowlanym (wady projektowe), za wady i błędy wykonawcze (wady wykonawcze), za nieterminowe wykonanie umowy o roboty budowlane,
 • reprezentacja w postępowaniu kontrolnym PINB (kontrola nadzoru budowlanego),
 • legalizacja samowoli budowlanych i odstępstw od projektów architektoniczno-budowalnych,
 • określanie kosztów legalizacji samowoli budowlanych,
 • reprezentacja inżynierów budownictwa w postępowaniach likwidacyjnych przed ubezpieczycielami (OC inżynierów budownictwa),
 • obrona projektantów, kierowników budowy, inspektorów nadzoru inwestorskiego przed roszczeniami odszkodowawczymi,
 • reprezentacja projektantów, kierowników budowy, inspektorów nadzoru inwestorskiego w procesach odszkodowawczych, procesach karnych, postępowaniach z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej,
 • prawo budowlane i projekty deweloperskie Poznań.