Nasze projekty / aktualności

Najem – Wynajmujący nie musi być właścicielem lokalu

Wynajmujący lokal nie musi być jego właścicielem. Wynajmującemu nie musi także przysługiwać ograniczone prawo rzeczowe do wynajmowanego lokalu.

Wynajmujący nie musi być właścicielem przedmiotu najmu, ponieważ zawarcie umowy najmu nie jest rozporządzeniem prawem własności. Wykonanie zobowiązania wynajmującego z umowy najmu zależy wyłącznie od faktycznej możliwość umożliwienia najemcy przez wynajmującego używania lokalu (wyrok Sądu Najwyższego z 28.3.2014 r.,, III CSK 156/13). Brak tytułu prawnego wynajmującego do wynajmowanego lokalu nie powoduje nieważności umowy najmu (wyr. SN z 11.3.1999 r., III CKN 198/98).

Wynajmujący musi mieć wyłącznie faktyczną możliwość spełnienia swojego zobowiązania z umowy najmu – tj. musi mieć faktyczną możliwość oddania w umówionym terminie lokalu najemcy i zapewnienia najemcy niezakłóconego korzystania z lokalu w czasie trwania najmu (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 14.4.1961 r., 3 CR 806/60).

Wynajmujący niebędący właścicielem przedmiotu najmu może dochodzić czynszu najmu, jeżeli wykonał swoje zobowiązanie z umowy najmu – udostępnił lokal i umożliwił najemcy korzystanie z lokalu. Najemca nie może uchylić się od zapłaty czynszu powołując się na brak tytułu prawnego wynajmującego do lokalu (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 14.4.1961 r., 3 CR 806/60).

Ostatnie wpisy

Prawnicy Stawski Adwokaci doradzali Inwestorowi – polskiemu deweloperowi przy transakcji nabycia zespołu trzech biurowców PGK Centrum w Poznaniu

Doradztwo prawne obejmowało wsparcie Klienta w procesie zawarcia przedwstępnych umów sprzedaży oraz przyrzeczonych umów sprzedaży nieruchomości oraz umowy sprzedaży udziałów w spółce kapitałowej będącej...

Najem – Wynajmujący nie musi być właścicielem lokalu

Wynajmujący lokal nie musi być jego właścicielem. Wynajmującemu nie musi także przysługiwać ograniczone prawo rzeczowe do wynajmowanego lokalu. Wynajmujący nie musi być właścicielem przedmiotu...

Zapraszamy do współpracy adwokata, radcę prawnego, prawnika

Stawski Adwokaci Kancelaria Prawna podejmie współpracę/zatrudni adwokata, radcę prawnego, aplikanta adwokackiego/radcowskiego, osoby po egzaminie adwokackim/radcowskim Poszukujemy: osoby zainteresowanej pracą oraz rozwojem w obszarach: prawo...

Odpowiedzialność inwestora procesu budowlanego za naruszenia przepisów BHP i wypadki przy pracy na placu budowy

Spełnienie przez inwestora obowiązków w zakresie prawidłowej organizacji procesu budowlanego, skutkuje brakiem odpowiedzialności cywilnej i karnej za ewentualne naruszenia przepisów BHP i wypadki przy...