Nasze projekty / aktualności

Zapraszamy do współpracy adwokata, radcę prawnego, prawnika

Stawski Adwokaci Kancelaria Prawna

podejmie współpracę/zatrudni adwokata, radcę prawnego, aplikanta adwokackiego/radcowskiego, osoby po egzaminie adwokackim/radcowskim

Poszukujemy:

  • osoby zainteresowanej pracą oraz rozwojem w obszarach: prawo nieruchomości i transakcje na rynku nieruchomości, sporządzanie oraz negocjowanie umów najmu, dzierżawy, deweloperskich, prawo budowlane, umowy o roboty budowlane, opracowywanie opinii prawnych z zakresu prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego.

Oferujemy:

  • elastyczną formę zatrudnienia – umowa o pracę (pełen etat)/umowa zlecenia/umowa zlecenia B2B;
  • samodzielność,
  • zróżnicowane projekty (prawo rzeczowe, prawo budowalne, zagospodarowanie przestrzenne).

Aplikacje prosimy wysyłać na adres: rekrutacja@stawskiadwokaci.pl

Ostatnie wpisy

Zapraszamy do współpracy adwokata, radcę prawnego, prawnika

Stawski Adwokaci Kancelaria Prawna podejmie współpracę/zatrudni adwokata, radcę prawnego, aplikanta adwokackiego/radcowskiego, osoby po egzaminie adwokackim/radcowskim Poszukujemy: osoby zainteresowanej pracą oraz rozwojem w obszarach: prawo...

Odpowiedzialność inwestora procesu budowlanego za naruszenia przepisów BHP i wypadki przy pracy na placu budowy

Spełnienie przez inwestora obowiązków w zakresie prawidłowej organizacji procesu budowlanego, skutkuje brakiem odpowiedzialności cywilnej i karnej za ewentualne naruszenia przepisów BHP i wypadki przy...

Dopuszczalność zaskarżenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do sądu administracyjnego przez właściciela nieruchomości?

Krąg podmiotów posiadających legitymację do wniesienia skargi na uchwały oraz zarządzenia organów w gminie jest zawężony przez art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie...

Opłata planistyczna w praktyce – artykuł w Kwartalniku Prawo budowlane

W najnowszym numerze Kwartalnika Prawo Budowlane opublikowana została pierwsza części artykułu adw. Mateusza Stawskiego „Opłata planistyczna w praktyce”. W artykule poruszo kwestie dotyczące: –...